Dataprivacy en cookies


Schneider Electric Privacyverklaring omtrent gegevens

0. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Schneider Electric kan deze privacyverklaring zo nodig wijzigen. Deze privacyverklaring is aangepast sinds de laatste update van 13 mei 2013.

Schneider Electric behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring zo nodig te wijzigen, bijvoorbeeld om te voldoen aan gewijzigde wetten, reglementen, praktijken en procedures van Schneider Electric, of verzoeken van toezichthoudende autoriteiten.

ls dit het geval is, brengt Schneider Electric alle betrokken individuen bij Schneider Electric op de hoogte van belangrijke wijzigingen in de privacyverklaring. Schneider Electric publiceert alle nieuwe versies op interne en externe websites.

De belangrijkste wijzigingen verschillen tussen de huidige versie van deze privacyverklaring en de vorige versie van 13 mei 2013 zijn de volgende:

 • een nieuwe presentatie als een gelaagde privacyverklaring om de leesbaarheid te verbeteren
 • betere formuleringen
 • identieke formuleringen op de verschillende websites van Schneider Electric
 • specificatie van onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking en het delen van gegevens, alsmede van de soorten verwerkte gegevens, om meer duidelijkheid te scheppen
 • wijzigingen om rekening te houden met nieuwe wettelijke vereisten die voortvloeien uit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
1. Waarom deze privacyverklaring?

Schneider Electric doet er alles aan om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen. Deze privacyverklaring informeert u over onze privacypraktijken en hoe uw persoonsgegevens worden beschermd. U dient deze verklaring te lezen voordat u digitale inhoud van Schneider Electric raadpleegt.

Schneider Electric ondersteunt uw fundamentele recht op privacy en gegevensbescherming volledig en voldoet aan nationale en internationale privacywetgeving.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Schneider Electric persoonsgegevens verwerkt en beschermt van individuen die gebruik maken van onze websites en andere digitale inhoud, en hoe we dit doen in de context van onze offline bedrijfsactiviteiten.

Schneider Electric heeft een intern wereldwijd beleid inzake gegevensbescherming aangenomen dat van toepassing is op al onze dochterondernemingen en betrekking heeft op het verzamelen, verwerken, gebruiken, verspreiden, overdragen en opslaan van persoonsgegevens. Er worden algemene voorschriften in opgelegd aan al onze ondernemingen in alle landen. Deze voorschriften zijn bedoeld om persoonsgegevens optimaal te beschermen binnen Schneider Electric.

Schneider Electric heeft deze privacyverklaring ook opgesteld als externe publicatie van onze Bindende bedrijfsvoorschriften ('BBV'), goedgekeurd door de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming van de Europese Unie in november 2012 voor de verwerking van persoonsgegevens uit de EER als gegevensbeheerder. In de Bindende bedrijfsvoorschriften van Schneider Electric respecteren we, en houden we rekening met, de belangrijkste principes van de EU-regels voor gegevensbescherming aangezien ons hoofdkantoor in de Europese Unie is gevestigd.

2. Wat is het bereik van deze privacyverklaring? Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle dochterondernemingen en digitale inhoud van Schneider Electric, tenzij een specifieke privacyverklaring of privacykennisgeving is gepubliceerd ter aanvulling of vervanging daarvan. U dient de aan u ter beschikking gestelde privacyverklaringen voor alle digitale inhoud te controleren.

Schneider Electric is een internationaal bedrijf met juridische entiteiten, bedrijfsprocessen, managementstructuren en een systeeminfrastructuur die grensoverschrijdend zijn. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevensverwerkingsactiviteiten van Schneider Electric uitgevoerd door onze dochterondernemingen, met inbegrip van product- en serviceaanbiedingen en digitale inhoud (zoals websites, toepassingen, tutorials, e-trainingen, nieuwsbrieven, reclame, communicatie). De verklaring kan echter worden aangevuld met een meer specifiek(e) privacykennisgeving/-verklaring/-beleid ('verklaring') of zelfs worden vervangen door een andere verklaring die specifiek bedoeld is voor een bepaald programma, product, service, inhoud of entiteit van Schneider Electric. Het is belangrijk de verklaringen te lezen om volledig geïnformeerd te zijn.

De gegevensbeheerders verantwoordelijk voor de gegevensverwerkende activiteiten zijn de dochterondernemingen van Schneider Electric die de middelen en doelen voor gegevensverwerking hebben vastgesteld. Zij kunnen per geval per geval verschillen. In veel gevallen is Schneider Electric Industries SAS, 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison, Frankrijk, het hoofdkantoor van Schneider Electric, de gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor gegevensverwerkende activiteiten, met inbegrip van de website www.schneider-electric.com website.

Deze privacyverklaring is bindend voor alle dochterondernemingen van Schneider Electric en hun medewerkers.

Elke bestelling die u online doet, valt ook onder de voorwaarden vermeld op de relevante sites. U dient deze ze lezen.

3. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doelen, onder andere om uw bestellingen en verzoeken te verwerken, onze relaties te beheren, enquêtes te houden, onze producten, diensten, online inhoud en uw gebruikerstraject te verbeteren, uw account en de programma's waarop u geabonneerd bent te beheren, de activiteiten op onze websites te analyseren, onze marketingactiviteiten uit te voeren, u te voorzien van contextuele en gerichte reclame, de veiligheid van onze activiteiten te waarborgen, te beschermen tegen fraude en meer in het algemeen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

De belangrijkste reden waarom we gegevens verzamelen, is dat we onze klanten en overige gebruikers een uitstekende service en een efficiënte en gepersonaliseerde ervaring willen bieden wanneer ze onze digitale inhoud gebruiken.

Schneider Electric verzamelt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om bestellingen van producten, diensten en digitale inhoud te vervullen. We verzamelen deze gegevens om uw bestelling te bezorgen, uw betaling te ontvangen, met u te communiceren over de status van uw bestelling en uw contract te beheren.
 • Om sollicitaties door kandidaten te verwerken.
 • Om te reageren op informatieverzoeken. Als u contact met ons opneemt, houden we een specifiek voor u samengesteld dossier bij met uw correspondentie of opmerkingen, met inbegrip van persoonsgegevens. We gebruiken deze gegevens om u beter van dienst te kunnen zijn als u weer contact met ons opneemt.
 • Om u de technische ondersteuning te verlenen bij ons aanvraagt. Persoonsgegevens zijn vereist om uw systemen te identificeren, de configuratie van de producten te begrijpen, uw vragen te beantwoorden en oplossingen te bieden.
 • Voor relatiebeheer. Hieronder valt het communiceren met u per e-mail, nieuwsbrief en andere middelen over de door u verworven producten, diensten en digitale inhoud om ervoor te zorgen dat u ze optimaal gebruikt. Locatiegegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om leveranciers van producten of ondersteuning bij u in de buurt aan te raden.
 • Om enquêtes en vragenlijsten te verspreiden. We verzamelen persoonsgegevens van individuen die ermee instemmen om aan onderzoeken en vragenlijsten mee te doen. We gebruiken deze informatie om u beter te leren kennen, tevredenheid te meten en onze producten, diensten en digitale inhoud te verbeteren.
 • Om onze producten, diensten en digitale inhoud te verbeteren. We analyseren bijvoorbeeld het gebruik van onze toepassingen en websites om gebieden en functionaliteiten te identificeren waar gebruikers problemen mee hebben, en die te herontwerpen.
 • Om informatie te verkrijgen over uw blader- en zoekactiviteiten. We verzamelen bepaalde persoonsgegevens wanneer u onze digitale inhoud raadpleegt of klikt op de verschillende koppelingen voor producten en diensten. We verzamelen deze gegevens om uw gebruikerservaring op de website te verbeteren tijdens uw volgende bezoek (bijvoorbeeld met vooraf ingestelde landselectie of op profiel afgestemde inhoud), om websites efficiënter te laten functioneren, om algemene demografische gegevens te verzamelen om activiteit en prestaties op de websites te bewaken en om de effectiviteit van onze advertenties te evalueren. Wij kunnen gebruikmaken van cookies en andere identificaties of soortgelijke technologieën (hierna 'cookies' genoemd) om informatie te verkrijgen over de doorverwijzende website, het gebruikte type browser, de weergegeven inhoud en de datum en tijd waarop u de digitale inhoud hebt geraadpleegd. U kunt onze Cookieverklaring lezen voor meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken en over uw opties om cookies te beheren (zie onze Cookies).
 • Om uw account te beheren. Wanneer u zich registreert, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u toegang te geven tot digitale inhoud en onze diensten, om uw identiteit te verifiëren en om daarover met u te interageren.
 • Om onze promotieprogramma's en -activiteiten uit te voeren: we verzamelen persoonsgegevens over u wanneer u deelneemt aan een promotie- of beloningsprogramma of -activiteit. We gebruiken deze gegevens om het programma of de activiteit te beheren, om u relevante e-mails te sturen over het programma en de activiteit, om winnaars op de hoogte te stellen en om de lijst met winnaars openbaar beschikbaar te maken volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 • Om het voor ons (met inbegrip van onze dochterondernemingen) en geselecteerde derden mogelijk te maken u marketinginformatie te doen toekomen per post, fax, telefoon, sms, e-mail en elektronische communicatiemiddelen over promoties, nieuws en nieuwe producten of diensten waarvan wij denken dat die voor u van belang kunnen zijn. We doen dit in overeenstemming met de toepasselijke opt-in- en opt-out-vereisten.
 • Om u via pop-in-berichten, banners, video, e-mails en andere reclameformaten te voorzien van berichten en/of gerichte reclame over onze producten en diensten (of die van onze dochterondernemingen). Bijvoorbeeld: 
 1. we kunnen u contextuele reclame of andere inhoud aanbieden op grond van de inhoud van de bezochte webpagina of andere informatie die wij over u hebben, wanneer u onze digitale inhoud raadpleegt;
 2. we kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van de digitale inhoud en diensten via het gebruik van cookies om u gerichte reclame aan te bieden via e-mails, of banners/pop-in-berichten of andere formaten wanneer u het volgende raadpleegt:
 3. de digitale inhoud; en ook
 4. websites van derden of apps die geen koppeling naar onze digitale inhoud hebben. De reclame op deze websites van derden kan betrekking hebben op Schneider Electric.
 5. we kunnen gebruik maken van locatiegegevens om u te informeren over lokale promoties en activiteiten. Lees onze Cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies en uw opties voor het beheer ervan.
 • Om online verkregen informatie te combineren met de informatie die we offline over u hebben verzameld om uw profiel te creëren en waarmee we u kunnen voorzien van gepersonaliseerde diensten. Bijvoorbeeld een gebruiker waarvan we denken dat het een elektricien is (met name dankzij de informatie verstrekt tijdens de registratie en andere informatie verkregen van derden), kan reclames over elektriciteitsartikelen te zien krijgen in de digitale inhoud en/of op websites en in apps van derden die een gebruiker met een ander energie-gerelateerd specialisme niet te zien zou krijgen. Gebruikers kunnen ook andere digitale inhoud te zien krijgen of andere e-mails ontvangen met verschillende advertenties of quizzen. We kunnen ook gebruikmaken van cookies om ons te richten op gebruikers in specifieke regio's.
 • Om de veiligheid van onze producten, diensten en digitale inhoud, van onze activiteiten en die van anderen, de bescherming tegen fraude en de naleving van onze algemene voorwaarden en deze privacyverklaring te waarborgen. Wij kunnen ook mogelijke inbreuken onderzoeken.
 • Om onze bedrijfsactiviteiten mogelijk te maken of te beheren, bijvoorbeeld voor kwaliteitscontrole en geconsolideerde rapportage.
 • Om collectieve bedrijfstransacties of reorganisaties te ondersteunen waarbij Schneider Electric betrokken is.
 • Om de bedrijfscontinuïteit en herstel bij rampen te waarborgen.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn. Bijvoorbeeld boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.
 • Alle andere doelen die anderszins aan u duidelijk zijn gemaakt.
4. Welk type van persoonsgegevens verwerken wij?

Schneider Electric verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, waaronder identiteits- en contactgegevens, beroepsgerelateerde gegevens, gegevens over uw voorkeuren, uw interactie met ons, financiële gegevens, gegevens over online verkeer en de inhoud die u ons verstrekt. In de meeste gevallen worden deze gegevens van u verkregen. Wij kopen ook lijsten bij marketingbureaus en verkrijgen gegevens van onze partners via cookies en sociale netwerken.

Persoonsgegevens (ook wel persoonlijke gegevens genoemd) zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een identificeerbare persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een id of een of meer factoren die eigen zijn aan zijn of haar fysieke, fysiologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

We kunnen de volgende soorten persoonsgegevens over u verzamelen:

 • Identiteits- en contactgegevens, zoals uw naam, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer, foto, leeftijdscategorie, contactadressen
 • beroepsgerelateerde gegevens, zoals klanttype, functie, baanomschrijving, autorisatie om aankopen te doen, tijdsbestek voor aankopen; verwerving en gebruik van producten, diensten en digitale inhoud van Schneider Electric; of indien u een sollicitant bent, uw onderwijs-, beroeps- en loopbaangegevens
 • uw voorkeuren, zoals product- en service-voorkeuren, contactvoorkeuren, marketingvoorkeuren en als u een sollicitant bent, uw werkinteresses
 • uw interactie met ons, zoals uw vragen, bestellingen, klachten, antwoorden op enquêtes
 • financiële gegevens, zoals bankgegevens en creditcardgegevens
 • online verkeersgegevens, zoals IP-adres, apparaat- en systeem-id's, uw gebruikers-id en wachtwoord voor Schneider Electric, aanmeldgegevens, doorverwijzende website, gebruikte type browser, geraadpleegde inhoud en locatie op grond van uw IP-adres of op grond van gegevens die door uw mobiele apparaat zijn doorgegeven.
 • inhoud die u via online forums of anderszins hebt verstrekt (zie hoofdstuk 5 'uw inhoud' hierna). 

Bepaalde persoonsgegevens moet u verstrekken om te kunnen profiteren van digitale inhoud. Wij geven het aan wanneer dat het geval is. Als u die gegevens dan niet verstrekt, kunt u de betreffende digitale inhoud niet of alleen gedeeltelijk raadplegen.

Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op persoonsgegevens die anoniem zijn gemaakt. Dit houdt in dat individuen niet meer identificeerbaar zijn, of alleen met onevenredig grote inspanningen in termen van tijd, kosten of arbeid kunnen worden geïdentificeerd. Indien geanonimiseerde gegevens identificeerbaar worden, is deze privacyverklaring van toepassing.

In de meeste gevallen verzamelen wij deze informatie rechtstreeks bij u of uw werkgever die een zakelijke relatie met ons heeft. We kunnen ook informatie verkrijgen via een wederverkoper of zakelijk partner, via de aankoop van klantenlijsten bij marketingbureaus, via uw online browse-ervaring, via sociale netwerken wanneer u zich met de aanmeldgegevens van deze netwerken aanmeldt, en via cookies (zie onze Cookieverklaring). U kunt meer nauwkeurige informatie verkrijgen over de externe bron (indien daar sprake van is) van persoonsgegevens door contact met ons op te nemen via het e-mailadres vermeld in hoofdstuk 9.

5. Uw inhoud

U kunt de gelegenheid hebben om inhoud zoals foto's of opmerkingen bij te dragen via online forums, toepassingen of andere digitale platforms die door Schneider Electric worden onderhouden. Uw inhoud dient onschadelijk zijn. De inhoud moet de rechten en belangen van anderen eerbiedigen. U dient toestemming te hebben verkregen voordat u de gegevens van iemand anders deelt. Wees voorzichtig voordat u informatie op het forum deelt.

De inhoud die u ons verschaft, dient de rechten en belangen van anderen te respecteren, met inbegrip van hun rechten op bescherming van persoonsgegevens en privacy. De inhoud mag op geen enkele manier beledigend, oneerbiedig of schadelijk zijn.

Als u ons gegevens doorgeeft over anderen, bevestigt u dat deze personen u toestemming hebben verleend voor het verwerken van hun persoonsgegevens inclusief gevoelige persoonsgegevens en dat u hen op de hoogte hebt gebracht van onze identiteit en de redenen waarom (zoals hiervoor uiteengezet) hun persoonsgegevens worden verwerkt.

Terwijl Schneider Electric ernaar streeft uw persoonsgegevens te beschermen, is de vermelding ervan op een gedeeld forum niet zonder risico's. Als u op een openbaar forum, sociaal netwerk, blog of vergelijkbaar forum materiaal post, een opmerking indient, interesse toont of persoonsgegevens deelt, vergeet dan niet dat alle persoonsgegevens die u openbaar maakt, gelezen, bekeken, verzameld of gebruikt kunnen worden door andere gebruikers van deze forums, en gebruikt kunnen worden om contact met u op te nemen, ongewenste berichten naar u te sturen, of voor doeleinden waar u en Schneider Electric geen controle over hebben. Schneider Electric is niet verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u openbaar maakt in deze forums. U dient voorzichtig te zijn voordat u besluit om gegevens over uzelf of een andere persoon te delen.

6. Met wie delen we persoonsgegevens?

Wij delen persoonsgegevens met de dochtermaatschappijen van Schneider Electric en met de dienstverleners die betrokken zijn bij onze activiteiten, met reclame- en marketingbureaus, met sociale netwerken als u hun aanmeldgegevens gebruikt, met websites van derden als u zich registreert met aanmeldgegevens van Schneider Electric, met bevoegde regelgevende instanties en autoriteiten en met zakelijke opvolgers.

Schneider Electric is een wereldwijde groep bedrijven die werken als één geheel. De teams die u van dienst zijn, kunnen werken voor verschillende dochterondernemingen. Wij geloven dat het in ons legitieme belang en het uwe is dat we uw persoonsgegevens delen met die dochterondernemingen van Schneider Electric die de gegevensverwerkingsactiviteiten moeten uitvoeren die worden beschreven in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld voor het beheer van klantenrelaties, voor verkoop- of productondersteuning, voor marketing-, product- of ontwikkelingsdoelen, voor de verbetering van producten, diensten en digitale inhoud, voor gegevenskwaliteitscontroles of voor veiligheids-, juridische en compliancedoeleinden.

Wij doen een beroep op dienstverleners om gegevensverwerkingsactiviteiten te verrichten en onze producten, diensten en online inhoud aan u te verstrekken. Deze dienstverleners omvatten onder meer maar zijn niet beperkt tot, aanbieders van hostingfaciliteiten, informatiesystemen, marketingbureaus, IT-ondersteuning, beveiligingsdiensten, financiële diensten, vervoerders die producten bezorgen, externe accountantskantoren, advocaten en controleurs.

Wij delen de informatie ook als volgt:

 • Voor reclamedoeleinden kunnen wij in beperkte mate sommige persoonsgegevens (bijv. apparaat-id's, cookie-id's) delen met advertentiebeurzen of bureaus die reclame beheren op websites van derden en apps waarop u reclame kunt zien.
 • U kunt onze digitale inhoud ook raadplegen en/of u aanmelden met de aanmeldgegevens van websites van derden (zoals Facebook en LinkedIn). Als u dat doet, kunnen wij toegang krijgen tot een deel van de gegevens die u op deze sociale netwerken hebt geregistreerd om u te helpen met het invullen van uw registratieformulier voor de digitale inhoud van Schneider Electric. Door gebruik te maken van de aanmeldgegevens van deze websites van derden, kunt u tegelijkertijd uw contactpersonen op deze sites informeren dat u een account hebt gemaakt bij Schneider Electric. Als u meer wilt weten over de gegevens waartoe uw contactpersonen op deze sites toegang hebben en hoe u hun communicatie kunt beperken, raden wij u aan om de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van die sites te lezen.
 • Als u zich met uw aanmeldgegevens van Schneider Electric aanmeldt bij websites van derden, kunnen we uw persoonsgegevens delen met de uitgevers van deze websites van derden (zoals uw naam, specialisatie, beroep en e-mailadres maar, niet uw aanmeldgegevens bij Schneider Electric). Voordat u zich met uw aanmeldgegevens van Schneider Electric aanmeldt bij deze websites van derden, dient u het privacybeleid van deze websites te lezen. Als het privacybeleid van deze websites van derden het toestaat, kunnen wij gegevens ontvangen over uw gebruik van deze website van derden, die wij vervolgens kunnen gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring.
 • Schneider Electric kan uw persoonsgegevens bekendmaken aan potentiële kopers en officiële opvolgers om een fusie, consolidatie, overdracht van controle of andere bedrijfsreorganisaties te vergemakkelijken waarbij Schneider Electric betrokken is.
 • Indien wij daartoe bij wet, op gerechtelijk bevel of ter bescherming van onze wettelijke rechten verplicht zijn, maken wij uw persoonsgegevens bekend aan overheidsinstanties, regelgevende instanties en bevoegde autoriteiten.
 • Op andere manieren beschreven in deze privacyverklaring of waarmee u anderszins hebt ingestemd.
 • Op zodanige manier samengevoegd met andere gegevens dat uw identiteit niet redelijkerwijs kan worden achterhaald (bijvoorbeeld statistische compilaties).

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming.

7. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Schneider Electric voldoet aan de algemeen erkende hoofdprincipes voor gegevensbescherming (redelijkheid, doelbinding, gegevenskwaliteit, gegevensbewaring, naleving van individuele rechten, beveiliging) en neemt redelijke maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens.

Schneider Electric respecteert de privacyrechten en belangen van individuen. Dochterondernemingen van Schneider Electric houden zich aan de volgende richtlijnen als ze uw persoonsgegevens verwerken:

 1. Het op een eerlijke manier en volgens de wet verwerken van persoonsgegevens.
 2. Het verzamelen van persoonsgegevens voor gespecificeerde, legitieme doelen en het niet verder verwerken op manieren die niet overeenkomen met deze doelen.
 3. Het verzamelen van persoonsgegevens relevant voor de doelen waarvoor ze verzameld en gebruikt worden en niet op een overdadige manier. We kunnen gegevens indien mogelijk en als dat nodig is anoniem behandelen, afhankelijk van de aard van de gegevens en de met het beoogd gebruik gepaard gaande risico's.
 4. Het up-to-date houden, en indien nodig bijwerken van persoonsgegevens. We nemen redelijke maatregelen om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren of verwijderen.
 5. Het bewaren van persoonsgegevens uitsluitend voor zolang dat nodig is voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt.
 6. Het verwerken van persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke rechten van het individu.
 7. Het nemen van de juiste technische, fysieke en organisatorische maatregelen ter voorkoming van onbevoegde toegang, illegale verwerking en onbevoegd of onbedoeld verlies, vernietiging, of schade aan persoonsgegevens.
 8. Bij het verwerken van gevoelige persoonsgegevens passende kennisgeving en toestemming waarborgen of verzekeren dat de verwerking anderszins voldoet aan de toepasselijke wetgeving.

Alle dochterondernemingen van Schneider Electric dienen ervoor te zorgen dat de bovenstaande principes worden nageleefd.

Schneider Electric en haar dochterondernemingen nemen commercieel gepaste technische, fysieke en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, illegale verwerking, onbedoeld verlies of schade en ongeautoriseerde vernietiging.

We bieden het gebruik van een beveiligde server aan om bestellingen te plaatsen of uw accountgegevens te bekijken. We implementeren maatregelen voor toegangscontrole voor onze interne systemen die persoonsgegevens bevatten. Geautoriseerde gebruikers krijgen toegang tot deze systemen met een unieke aanmeldnaam en wachtwoord. De toegang tot persoonsgegevens wordt verstrekt aan onze medewerkers met als enige doel de uitvoering van hun taken. Wij wijzen onze medewerkers op het juiste gebruik en de juiste verwerking van persoonsgegevens. Onze dienstverleners zijn verplicht soortgelijke beveiligingsmaatregelen als wijzelf door te voeren.

Wij implementeren beveiligingsmaatregelen om de identiteit van geregistreerde gebruikers vast te stellen, zodat passende rechten en beperkingen kunnen worden opgelegd aan deze gebruikers. Als u een geregistreerde gebruiker bent, gebruiken wij aanmeldnamen en wachtwoorden om uw identiteit te verifiëren. U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van uw aanmeldgegevens.

Door onze digitale inhoud te gebruiken of ons persoonsgegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat wij met u digitaal of anderszins communiceren over aanverwante aspecten van beveiliging, privacy, gebruik en administratie.

Ondanks onze inspanningen om passende beveiligingsmaatregelen te implementeren, brengt online browsen altijd risico's met zich mee en kunnen wij niet garanderen dat dit geheel zonder risico's is.

8. Websites van derden en sociale media

Lees het privacybeleid van websites van derden en sociale-mediawebsites en pas uw privacy-instellingen naar wens aan. Zij vallen niet onder deze privacyverklaring.

Websites of diensten van Schneider Electric kunnen voor uw gemak en ter informatie links bevatten naar applicaties, producten, of websites van derden. Als u deze links opent, verlaat u de website van Schneider Electric. Schneider Electric heeft geen controle over deze websites van derden of hun privacybeleid, dat anders kan zijn dan het beleid van Schneider Electric. We onderschrijven en accepteren geen aansprakelijkheid voor websites van derden. De persoonsgegevens die u wilt geven aan of die worden verzameld door deze derde partijen vallen niet onder de Privacyverklaring van Schneider Electric. We raden u aan om het privacybeleid door te nemen van iedere website die u opent, voordat u de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens toestaat.

Wij bieden ook koppelingen naar sociale media aan zodat u informatie kunnen delen met uw sociale netwerken en kunt interageren met Schneider Electric op verschillende sociale media. Wanneer u deze koppelingen gebruikt, worden er mogelijk gegevens over u verzameld of gedeeld. We raden u aan om het privacybeleid en de privacy-instellingen te bekijken van de sociale media waarmee u communiceert, om ervoor te zorgen dat u begrijpt welke gegevens er verzameld, gebruikt en gedeeld kunnen worden door deze websites. U kunt deze instellingen desgewenst aanpassen.

9. Wat zijn uw rechten?

U kunt toegang tot uw persoonsgegevens aanvragen en een verzoek indienen om deze te corrigeren of verwijderen als ze onjuist zijn. U kunt altijd bezwaar maken tegen direct marketing.

Schneider Electric zal uw recht op toegang en correctie van uw persoonsgegevens naleven. U kunt vragen naar de aard van de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen of verwerkt door een entiteit van Schneider Electric, om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens, ongeacht de locatie waar de gegevens zijn verwerkt en opgeslagen.

Als persoonsgegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn, kunt u een wijzigingsverzoek indienen.

Verzoeken kunt u opsturen naar: Global-Data-Privacy@schneider-electric.com

U heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen onze marketingcommunicatie. U wordt vooraf om toestemming gevraagd wanneer dat volgens de toepasselijke wetgeving verplicht is. Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u dat eenvoudig doorgeven met de functie aan het eind van elke e-mail die we u toesturen.

Country specific sections may supplement this section.

10. Belangrijke informatie voor personen in de EER

Als u zich in de EER bevindt, voldoet Schneider Electric ook aan AVG-specifieke vereisten, met inbegrip van vereisten aangaande de wettelijke gronden voor verwerking, grensoverschrijdende gegevensoverdrachten, geautomatiseerde besluitvorming en profilering, gegevensbewaring, aanvullende rechten, claims en contactgegevens van functionarissen voor gegevensbescherming.

10.1 Op welke juridische grond baseert Schneider Electric zich om persoonsgegevens te gebruiken?

Het gebruik van persoonsgegevens is vereist met betrekking tot de in hoofdstuk 3 genoemde doelen om:

 • Het contract aan te gaan tussen Schneider Electric en u in de context van het gebruik van onze producten, diensten of digitale inhoud uit te voeren. De uitvoering van het contract omvat het weten wie u bent en wat uw specialiteit is, en communiceren met u voor de uitvoering van het contract. Het omvat ook de behandeling van uw verzoeken om informatie en/of ondersteuning, uw sollicitaties, het beheer van uw accounts en uw abonnementen op onze programma's en het waarborgen van de naleving van de voorwaarden en deze privacyverklaring.
 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn. Bijvoorbeeld het naleven van belasting- en boekhoudverplichtingen of deponeringsverplichtingen en verzoeken van bevoegde regelgevende instanties en autoriteiten.
 • Wanneer het gaat om:
 • Enquêtes: sommige daarvan worden uitgevoerd in ons legitieme belang omdat ze bedoeld zijn om uw tevredenheid met de door u bij ons aangevraagde diensten te meten. Voor andere onderzoeken zullen wij uw toestemming vragen. Het staat u altijd vrij om niet te reageren.
 • Het verstrekken aan u van marketingcommunicatie en op interesses gebaseerde reclame: deze activiteiten, die door ons en onze dochterondernemingen worden uitgevoerd, zijn in ons legitieme belang. Wij bieden u altijd de mogelijkheid om deze informatie niet langer te ontvangen en indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen wij vooraf om uw toestemming vragen.
 • Het gebruik van locatiegegevens doorgegeven door uw mobiele apparaat: wij zullen u vooraf om toestemming vragen, indien vereist door de toepasselijke wetgeving.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken met het oog op onze legitieme belangen, mits deze verwerking geen schade toebrengt aan uw rechten en vrijheden, en doen dit met name om:

 • U, ons en anderen te beschermen tegen bedreigingen (zoals veiligheidsrisico's of fraude),
 • Te voldoen aan de wetten die wereldwijd op ons van toepassing zijn,
 • Onze producten, diensten en digitale inhoud te verbeteren,
 • Profielen op te stellen om gerichte inhoud en op interesses gebaseerde reclame aan te bieden
 • Informatie te delen tussen dochterondernemingen en dienstverleners van Schneider Electric, zoals beschreven in hoofdstuk 6,
 • Onze online activiteiten, ons bedrijf, onze klantenbasis en onze relaties in het algemeen kunnen begrijpen en verbeteren.
 • Onze bedrijfsactiviteiten mogelijk te maken of te beheren, bijvoorbeeld voor kwaliteitscontrole en geconsolideerde rapportage
 • Om zakelijke transacties zoals fusies of overnames te beheren.

10.2 Worden persoonsgegevens naar het buitenland overgedragen?

Omdat Schneider Electric een wereldwijd bedrijf is, kunnen de teams voor gegevensverwerking een wereldwijde of grensoverschrijdende rol spelen. Zij kunnen zich overal ter wereld bevinden waar Schneider Electric actief is, met inbegrip van landen buiten de Europese Unie, in landen die geen gelijkwaardige normen voor de bescherming van persoonsgegevens hebben als het land waarin u zich bevindt. Wij kunnen ook gegevens overdragen aan dienstverleners buiten de EU, zoals de Verenigde Staten. Als de Europese Commissie voor deze gegevensoverdrachten geen besluit over een passend beschermingsniveau heeft genomen, zal Schneider Electric ervoor zorgen dat de overdrachten voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten, bijvoorbeeld door het uitvoeren van modelcontractbepalingen of via haar Bindende bedrijfsvoorschriften voor overdrachten binnen de groep als gegevensbeheerder. Voor meer informatie over deze overdrachten en, indien van toepassing, kopieën van de toepasselijke, doorgevoerde waarborgen, kunt u contact opnemen met:  Global-Data-Privacy@schneider-electric.com

10.3 Waarom gebruiken wij profilering en nemen we geautomatiseerde beslissingen over u?

Wij kunnen gebruikmaken van profilering om u online inhoud aan te bieden waarvan wij denken dat die past bij uw interesses. We combineren uw registratiegegevens, zoals uw beroepsspecialisatie en informatie over uw online activiteit (d.w.z. de inhoud die u het meest lijkt te waarderen), om u beter te kennen en u online inhoud aan te bieden die past bij uw profiel.

Wij nemen alleen belangrijke geautomatiseerde beslissingen over u als (1) de beslissing vereist is in het kader van een contract dat wij met u hebben gesloten, (2) wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben of (3) wij er wettelijk toe verplicht zijn om de technologie te gebruiken. In dit geval wordt u daarover tijdig geïnformeerd.

10.4 Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

We bewaren uw persoonsgegevens zolang we deze nodig hebben voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden vermeld, en gedurende de extra termijnen die door de wet worden opgelegd of toegestaan. Meer nauwkeurige informatie is beschikbaar in privacykennisgevingen voor specifieke digitale inhoud. Voor bewaartermijnen wordt gewoonlijk rekening gehouden met het volgende:

 • De duur van onze relatie (bijv. contractduur, de-activering van uw account, uw legitieme behoefte om te worden herkend wanneer u contact met ons opneemt)
 • Wettelijke vereisten voor het bewaren van gegevens
 • Verjaringstermijn

We bewaren relevante klantgegevens gedurende drie jaar na afloop van uw contract of het laatste contact voor marketingdoelen, en contactgegevens gedurende drie jaar na afloop van het laatste contact voor dezelfde doeleinden.

10.5 Wat zijn uw aanvullende rechten?

Naast de in hoofdstuk 9 hiervoor vermelde rechten, kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen, te beperken of over te zetten, en kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Wanneer gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken door een verzoek op te sturen naar het volgende e-mailadres: Global-Data-Privacy@schneider-electric.com. Voor verwerking die is vereist om het contract uit te voeren, of die is gebaseerd op uw legitieme belang, zijn wij mogelijk niet in staat te voldoen aan uw verzoek om de verwerking te stoppen, of als we dat wel doen, kan het inhouden dat u geen toegang meer hebt tot de diensten of online inhoud.

10.6 Waar kunt u vragen stellen en klachten indienen?

Vragen of opmerkingen over de privacypraktijken van Schneider Electric of deze privacyverklaring kunnen worden geadresseerd aan de Group Data Protection Officer (DPO):


DPO@schneider-electric.com

DPO

35 rue Joseph Monier CS3023

92506 Rueil Malmaison-France

Als u van mening bent dat Schneider Electric uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of deze privacyverklaring, kunt u een klacht indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming van de groep (de DPO) via de hierboven vermelde contactgegevens of bij een toezichthoudende autoriteit.